Ondernemend Losser

Van en voor ondernemers

Op deze site vindt u informatie over de vereniging “Ondernemend Losser” en over de bij deze vereniging aangesloten leden.

De vereniging “Ondernemend Losser” stelt zich ten doel de materiele en de imateriele belangen van (zelfstandige) ondernemers en ondernemingen in de gemeente Losser te behartigen.

  • netwerkfunctie, business to bussines contact geeft extra scoringskansen
  • tijdwinst, uw belangen worden behartigd bij allerlei instanties
  • bijdragen aan een goed ondernemersklimaat
  • Losser aantrekkelijk houden voor uw bedrijf, uw medewerkers en de consument

Als Ondernemer in Losser heeft u belang bij bovenstaand geschetste ontwikkelingen. Ondernemend Losser is uw vertegenwoordiger op gemeentelijk en provinciaal niveau en bewaakt uw belangen. Omgekeerd vraagt een optimale uitvoering van deze taken ook uw betrokkenheid, een breed draagvlak en financiele slagkracht.

Informatie over de verschillende aangesloten bedrijven vindt u onder het alfabetische overzicht van de bedrijven.